fbpx

Elvan: Varlık yönetim şirketlerinin kapasitesini artıracak adımlar atılacak

Finansal Kurumlar Birliği 9. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Varlık yönetim şirketlerinin kapasitesini artıracak çeşitli adımlar atılacak, altyapı çalışmaları devam ediyor.” dedi.

Finansal Kurumlar Birliği 9. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, finansal istikrarın korunması için etkin şekilde çalışan kredi piyasasının varlığına ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı ve bunun için de banka dışı mali kuruluşların varlığı ve etkinliği elzem olduğun dile getirdi. 

Birliğin banka dışı mali kuruluşlarımızın gelişmesine ve bu yolla finansal piyasaların derinleşmesine katkı sunduğunu hatırlatarak söze başladı.  Birliğe üye finansal kiralama, faktoring, tüketici finansman şirketleri ile bu çatı altına yeni giren tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri kritik bir fonksiyon üstlendiğini ifade eden Bakan Elvan, “Bu şirketler bankacılık sektörü kaynaklarına erişimde zorluk yaşayan kesimlere nefes oluyor. Buradan sağlanan fonlar özellikle KOBİ’lerimizin; işlerini büyütmelerine, istihdamı artırmalarına ve ekonomiye katma değer oluşturmalarına imkan tanıyor” şeklinde konuştu.

“Varlık Yönetim Şirketlerinin kapasitesini artıracak adımlar atılacak”

Finansal çeşitliliği sağlamak adına atılan adımlara rağmen sektörün hala arzu edilen seviyede olmadığını söyleyen Elvan sözlerine şöyle devam etti: 

“Mali piyasalarımızda, büyük ağırlığı hala ticari bankalar alıyor. Hatta burada bile belirli sayıda büyük bankada yoğunlaşma söz konusu. Örneğin bankacılık sektörümüzde en büyük 5 bankanın aktif toplamı, sektörün yaklaşık yüzde 55’ini oluşturuyor. Banka dışı mali kesimin payına baktığımızda ise oldukça zayıf bir performans görüyoruz. 2020 yılsonu itibariyle banka dışı mali kuruluşların finansal sektördeki payı yalnızca yüzde 2,2 düzeyinde gerçekleşti. Bahsettiğim bu görünüm arzu ettiğimiz bir finansal piyasa yapısı değildir. Bizim beklentimiz banka dışı mali kuruşlarımızın, hem pazar payı hem de ürün çeşitliliği bakımından çok daha etkin olmasıdır.”

Banka dışı mali kuruluşların etkinliğini artırmak için Ekonomi Reform Paketinde de bir dizi politikaya yer verdiklerine işaren eden Elvan, “Kredi piyasamızın aktif kalitesinin daha da güçlendirilmesi amacıyla, Varlık Yönetim Şirketlerinin kapasitesini artıracak çeşitli adımlar atılacak. Bu kuruluşlarımızın daha sağlıklı bir mevzuat altyapısına sahip olması konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu şirketlerin kısa zamanda “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu” kapsamına alınarak, güçlü bir yasal zeminde faaliyet göstermeleri için teknik çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

“Kaynak ihtiyacı için sermaye piyasaları değerlendirilmeli”

Banka dışı mali kuruluşlar tali bir rol üstlenmemesi gerektiğini ifade eden Elvan, bu şirketlerin finansal sektörün asli ve tamamlayıcı bir unsuru haline gelmesinin önemine değindi. Ancak bu şekilde, sektörde rekabetin, inovasyonun ve verimliliğin artırılabileceğini söyleyen Elvan şöyle devam etti: 
 
“Şirketlerimizin en önemli sorunlarının zayıf sermaye yapısı ve dış kaynaklara erişim zorluğu olduğunu biliyoruz. Kaynak sıkıntısının giderilmesinde, sermaye piyasaları mutlaka ciddi bir alternatif olarak değerlendirilmeli. Şirketlerimiz, varlığa dayalı menkul kıymet ihracı yoluyla fon elde etme imkânlarını denemeliler. Şimdiye kadar genellikle bankalarımızın kaynak sağladığı bu yöntemi banka dışı mali kuruluşlarımızın da uygulamasını temenni ediyoruz. Bu noktada mevzuat altyapımızda bir eksiklik bulunmuyor. Ancak gerekli olması halinde her türlü tedbiri hızlı bir şekilde almaya da hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.” dedi.

“Uluslararası sürdürülebilir fonlardan bank dışı finans sektörü de yararlanmalı” 

Sürdürülebilirlik kavramının öne çıktığına işaret eden Elvan, yeşil finansman faaliyetleri için uluslararası piyasaların önemli fırsatlar sunduğunu hatırlattı.

Elvan, “Küresel sürdürülebilir finans piyasasının önümüzdeki dönemlerde yıllık 7 trilyon ABD doları bir büyüklüğe erişeceği tahmin ediliyor. Buralardan elde edilecek düşük maliyetli fonlar; hem banka dışı finans sektörünün gelişimine katkıda bulunacak hem de reel sektörümüzün sürdürülebilir iş modellerine geçişini hızlandıracaktır. Bugün bazı bankalarımız söz konusu piyasalarda yeşil tahvil ve sukuk ihracını başarıyla gerçekleştiriyor. Benzer şekilde banka dışı mali kuruluşlarımızın da bu piyasadan faydalanmasını amaçlıyoruz” dedi.